Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest MEBLOLUX SPÓŁKA JAWNA JÓŹWINA, GĘBAŁA, CZAJKA, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Zemborzycka 59, 20-445 Lublin, numer NIP: 7130004810, numer REGON: 430030904, numer KRS 0000075762

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem ado@meblolux.lublin.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody.

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.